Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Vi anser samarbejdet med skolens forældre som meget vigtigt og meget givende. Vi samarbejder om det enkelte barn og klassen. Skolebestyrelsen er et godt sparringsrum for ledelsen ligesom skolebestyrelsen i samarbejde med ledelsen løbende indkalder alle skolens forældre til stormøder om aktuelle emner.

 • Læs op

Indhold

  Skolehjemsamarbejde

  Vi holder tre årlige skolehjemsamtaler for elev og forældre, to samtaler inden jul og en samtale i løbet af foråret. Der er primært fokus på dansk, matematik og fravær. Der tales om hvad eleven kan og hvad er det næste som eleven skal lære og der laves aftaler for hvordan forældrene kan støtte op om læringen og trivslen. Der er en opmærksomhed på fravær da en forudsætning for at være en del af fællesskabet og at lære er at være i skole.

  Forældremøder

  Der holdes forældremøder som kan handle om eksempelvis lejrskole, social pejling, hvordan læser man med sit barn, uddannelsesparathed og afgangseksamen mm.

  Trivsel

  Hvis du oplever at dit barn ikke trives, skal du hurtigst muligt kontakte dit barns lærer eller pædagog.

  Hvis skolen oplever at en elev ikke trives så kontaktes forældrene og man aftaler hvad der skal til for at barnet kommer i trivsel.

  Hvis skolen oplever ubalance i læringsmiljøet i en klasse, indkaldes enten dele af forældrene eller alle forældre til møde om hvordan man som skole og forældregruppe kan støtte op om klassens trivsel.

  Elevkodeks

  Alle elever skal opleve sig være en del af fællesskabet på ELLEHØJSKOLEN. Alle elever skal trives og lære i et undervisningsmiljø som er præget af gensidig respekt og glæden ved at lære og blive dygtigere.

  Man går i skole for at lære og man lærer bedst når man kender forventningerne og gør sig umage med at leve op til forventningerne.

  Man lærer bedst når man er en del af fællesskabet, det vil sige sammen med kammeraterne i klassen eller til gruppearbejde i fællesrummet.

  Link til elevkodeks her

  Kontakt til dit barns lærere eller pædagoger

  Vi bruger AULA som kommunikationsplatform mellem skole og hjem. Vi gør derfor en ekstra indsats for at introducere forældrene til AULA ved skoleåret start samt i forbindelse med skolehjemsamtalerne.

  Du er velkommen til at kontakte skolen i skolens kontortid.

  Du kan forvente at dit barns lærere/pædagog svarer på en telefonisk henvendelse til kontoret senest den efterfølgende dag.

  Kontakt til skolen / skolens ledelse

  Hvis du sender en mail til skolen / skolens ledelse, kan du forvente svar hurtigst muligt og minimum inden for fem arbejdsdage.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023