Gå til hovedindhold

SFO

Vi arbejder i SFO'en på at give dit barn de bedste muligheder for leg, kreativitet, støtte, omsorg og opmuntring. Dit barn og pædagogerne i SFO Ellehøj sørger sammen for, at SFO’en er et hyggeligt sted at være.

 • Læs op

Indhold

  Afdelinger

  SFO Ellehøj er Ellehøjskolens fritidstilbud for elever i indskolingen.

  SFO Kæret er et SFO-tilbud for børn fra 0.-3.klasse, almen eller specialklasse, der går i skole  på Ellehøjskolen. Afdelingen har til huse i indskolingshuset “Kæret”.

  Åbningstider og kontakt

  SFO Ellehøj

  Åbningstider - morgen
  Mandag-fredag: 6.30-8.00

  Åbningstider efter skole
  Mandag-torsdag: 13.50-17.00
  Fredag: 13.50-16.30

  Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V 

  Telefon: 51 57 50 84

  E-mail: mews@aarhus.dk (Mette Winther Schultz, indskolingsleder)

  SFO Kæret

  Åbningstider - morgen
  Mandag-fredag: 6.30-8.00

  Åbningstider efter skole
  Mandag-torsdag: 13.50-17.00
  Fredag: 13.50-16.30 

  Indskolingshuset “Kæret”
  Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V

  Telefon: 51 57 50 85

  E-mail: mews@aarhus.dk (Mette Winther Schultz, indskolingsleder)

  Pædagogisk praksis

  SFO Ellehøj blev i 2012 certificeret som Idræts-SFO. Det betyder, at vi har stort fokus på idræt og bevægelse i mange af vores hverdagsaktiviteter.

  I SFO Ellehøj arbejder vi meget med udviklingen af det enkelte barn og af fællesskabet. Vi har en bred pædagogisk indgangsvinkel, men arbejder målrettet med disse værdier:

  Respekt & anerkendelse

  Alle skal behandles og handle andre med respekt og anerkendelse. I SFO Ellehøj respekterer vi hinandens forskelligheder og skaber rum for og til disse. Det er vigtigt for os at børnene i SFO Ellehøj giver plads til hinanden. Vi arbejder med forståelse for forskelligheder og respekten deraf. Det øver vi blandt andet hver fredag, hvor begge SFO’ens afdelinger holder fælles SFO.

  Omsorg

  I SFO Ellehøj er vi meget opmærksomme på hinandens trivsel, og vi støtter hinanden i gode som mindre gode tider. Vi bestræber os på at skabe et sundt og trygt miljø for dit barn. Det er vores tilgang, at alle gør det så godt, de kan.

  Troværdighed

  I SFO Ellehøj vil vi skabe troværdighed: vi gør hvad vi siger, og siger hvad vi gør. I SFO Ellekær skal vi kunne være os selv.

  SFO Ellehøj og Fritidshuset Ellekær

  I SFO Ellehøj har vi stor fokus på 3. klasse, da de fra 4. klasse ikke længere er indbefattet af SFO-tilbud. De kan derimod gå i fritidsklub, se mere under punktet klub. 

  Vi har i SFO’en en række arrangementer, som kun er tilegnet 3. klasse. Vi tilbyder bl.a.: 

  Der vil også i foråret på 3. klasses årgang være flere eftermiddage, hvor 3. klasses SFO-pædagogen sammen med klassen tager på besøg i klubben.

  I løbet af skoleåret i 3.klasse deltager en pædagog fra klubben også til mange af 3. klasses arrangementer, dette gør overgangen SFO og klub nemmere.

  Samarbejdet med Ellehøjskolen

  I SFO Ellehøj arbejder vi tæt sammen med klasserne i indskolingen og specialklasse afdelingen. Hver klasse fra 0.-3.klasse har en af pædagogerne tilknyttet klassen. Det betyder, at pædagogen både deltager i nogle af timerne i skolen, men også er sammen med barnet i SFO-tiden. Dette giver en god kontinuitet for barnet, og du vil som forælder ofte møde pædagoger i SFO'en, der kan fortælle om hele dit barns dag.  

  Pædagogerne i SFO'en bliver derfor i daglig tale kaldt klassepædagoger - nogle af klassepædagogernes opgaver er: 

  • Samarbejder med klassens lærerteam omkring det enkelte barn. Pædagogen indgår i klasseteamet og deltager i klasseteams møder. 
  • Klassepædagogen er med til forældresamtaler sammen med klasselæreren. 
  • Klassepædagogen deltager i store dele af undervisningen sammen med klasselæreren. Ligesom klassepædagogen underviser i Understøttende Undervisning (UUV). 
  Sidst opdateret: 6. februar 2024