Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns sociale udvikling og trivsel og vi har tre årlige skolehjemsamtaler med fokus på læring, trivsel og udvikling - og fravær.

 • Læs op

Indhold

  På Ellehøjskolen har alle børn og voksne ret til en god og tryg skolegang i inkluderende fællesskaber, hvor der gives mulighed for, at mennesker trives og lærer.

  Den faglige, sociale, personlige og kulturelle færdighed sættes højt i erkendelse af, at disse færdigheder og kompetencer er grundlaget for uddannelse. 

  Som basis for selvværd og selvtillid vægter skolen læsning højt som afsæt for et positivt skoleforløb med senere overgang til uddannelse og arbejde. 

  Århus Kommunes værdier: troværdighed, respekt og engagement, er også gældende på Ellehøjskolen. Uanset oprindelse, skal alle, der har deres gang på skolen, mødes med respekt. For os er mangfoldighed en styrke og forældrene en ressource, som vi engageret skal samarbejde med på en troværdig måde, som respekterer deres forældreansvar. 

  Vi skal behandle hinanden med omsorg, tale pænt og opføre os ordentligt, og det betyder, at vi på ingen måde accepterer dårlig eller uhensigtsmæssig adfærd. Vi vil i alle sammenhænge understøtte god hverdagsetik.

  Som et led i vores Ellehøjmodel - Nest med særlig fokus på co-teaching arbejder vi også målrettet med social læring i indskoling, SFO og mellemtrin. 

  Antimobbestrategi

  Elevkodeks

   

   

   

  Social læring i indskoling, SFO og mellemtrinnet.

   Indskoling og SFO

  Der arbejdes målrettet med social læring, både i vores undervisnings- og fritidstilbud.

  Vi arbejder med det sociale og personlige - at barnet lærer noget om sig selv og dermed bliver bedre i stand til at indgå i positive fællesskaber med andre.

  Det kan f.eks. være med fokus på fleksibilitet, perspektivtagning, kontekstaflæsning og nonverbal kommunikation.

  Arbejdet med social læring varetages af de pædagoger der arbejder på tværs af undervisning og SFO. Det foregår både i som en integreret del af det almene pædagogisk arbejde, men også som rammesatte forløb, for grupper af børn.

  I arbejdet med social læring er vi inspireret af NEST ved at arbejde systematisk:

  • vi starter og slutter på samme måde
  • indholdet forløber på samme måde, med en kendt struktur, så det er forudsigeligt for børnene, hvad de skal lave, og hvilke forventninger der er til dem

  Mellemtrinnet

  Arbejdet med social læring på mellemtrinnet handler om at få eleverne til at øve sig på det sociale samspil.

  Social læring bygger på på positiv voksenstøtte. Den voksne har en undersøgende tilgang til uhensigtsmæssig adfærd og forsøger at løse udfordringerne sammen med eleverne ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og gode ønsker.

  Social læring er indsatsorienteret. Det vil sige, vi sætter ind, hvor vi som professionelle oplever, der er et behov og vi aftaler indsatserne løbende.

  Indsatserne kan f.eks. være:

  ·       Hvordan bliver eleverne bedre til at snakke sammen om uenigheder, så vi undgår konflikter

  ·       Hvordan får eleverne gode lege i pauserne, hvor alle kan være med

  ·       Hvordan får eleverne gode fællesskabsoplevelser, der bidrager til sammenhold i klassen

  I praksis kan det f.eks. være

  ·       At eleverne spiller spil eller laver lege

  ·       At eleverne er fysisk aktive sammen

  ·       At eleverne laver fælles gruppeaktiviteter, f.eks. i skolekøkkenet.

  Der kan også være tale om understøttelse af enkeltelever i kortere periode

   

  Sidst opdateret: 5. marts 2024