Gå til hovedindhold

Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

På Ellehøjskolen har vi et tæt samarbejde med dagtilbuddene i området. Inden skolestart vil den kommende klasselærer besøge alle de nye skolebørn i deres dagtilbud.

 • Læs op

Indhold

  Samarbejde med dagtilbuddene

  Ellehøjskolen arbejder tæt sammen med dagtilbuddene i Tovshøj og Ellekær. Dette gør vi blandt andet ved at vi tre gange årligt af en uges varighed mødes på skolen med alle skolestarterne fra børnehaverne. I de uger får alle børn et indblik i skolelivet på Ellehøjskolen. Børnehaverne fra dagtilbuddet deltager ligeledes også ofte i fællessamlinger mv. på skolen. 

  Sprogindsatsen på Ellehøjskolen skal ses i sammenhæng med 0-18-års-indsatsen, Dagtilbud Ellekær og Dagtilbud Tovshøj. Indsatsen er helt i tråd med Byrådets beslutning om Tidlig Indsats.  I praksis foregår samarbejdet blandt andet ved, at lærerne deltager i aktiviteter i børnehaven for eksempel Dialogisk Læsning og omvendt deltager pædagogerne i aktiviteter på skolen.  

  I slutningen af opholdet i børnenes institutioner kommer den børnehaveklasseleder og pædagog, der skal være sammen med barnet i 0.klasse på besøg i institutionen. Ved dette besøg er I som forældre også inviteret. Formålet med dette møde er at møde hinanden inden skolestart, samt at snakke om barnet ud fra det dialoghjul børnehaven har udfyldt, og på den baggrund få en fælles forståelse af hele jeres barn. 

  Sprogscreening: Hvis dit barn er tosproget, skal dette sprogscreenes inden skolestarten for at kortlægge jeres barns sprogstøttebehov.


  Læs mere om sprogscreeninger på Aarhus kommunes hjemmeside 


  Hvad der sker på skolen inden skolestart: 

  Inden skolestart inviteres I op på skolen til et informationsmøde. Ved dette møde vil I blive informeret om alle de praktiske ting omkring skolestart, I vil møde 0.klasses lærere og pædagoger, samt se alle de fysiske rammer for Ellehøjskolen. 

  De første to uger af juni-måned bliver alle de børn, der er indskrevet på Ellehøjskolen, inviteret op på skolen til Førskole. I disse to uger har barnet mulighed for at lære alle deres nye klassekammerater at kende, lære de voksne omkring dem at kende, og få en forsmag på hvad det vil sige at gå i skole. Vores erfaring med disse førskoleuger er, at det giver barnet en roligere overgang fra daginstitution til skole, da de allerede kender rammerne og de voksne. 

   

  Hvad der sker for jer forældre inden skolestart

  Der er workshops for forældre i, hvordan I kan læse dialogisk med jeres børn hjemme. Centralt i samarbejdet er en indsats for at styrke børnenes sprog allerede inden skolestart, og skabe en rød tråd i samarbejdet om børnenes sproglige udvikling på tværs af hjem, dagtilbud og skole. Der er et stort ønske om at videreføre og kvalificere samarbejdet på tværs yderligere. Mange af aktiviteterne, møderne og indsatserne foregår i ”Pedelboligen”, som er et parcelhus på matriklen indrettet som mødelokale, sprogcenter for Dagtilbuddets sproggruppe, mødested for nybagte mødre, Fædre-gruppen og diverse sprogfolk fra skole og dagtilbud. Pedelboligen har over tid fået stadig større betydning som samlingspunkt for den samlede sprogindsats og forældre indsats i Bispehaven og Toveshøj/Gellerup.

  Du kan læse mere om børnehaverne i Dagtilbud Ellekær her 

  Sidst opdateret: 20. november 2023