Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsen på Ellehøjskolen. Du kan læse om medlemmerne, læse om skolebestyrelsens arbejde samt læse referater fra skolebestyrelsens møder.

 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsens arbejde 

  Skolebestyrelsen er den øverste myndighed i skole/hjem-samarbejdet, og spiller dermed en vigtig rolle både med hensyn til etablering, udvikling og fastholdelse af samarbejdet med forældrene. Via løbende kontakt til forældrekredsen, skaber skolebestyrelsen grundlaget for en øget interesse for bestyrelsens arbejde og dermed for hele skolen som sådan.

  Skolebestyrelsen har også til opgave at føre tilsyn og fastsætte principper for skolen som virksomhed. Skolebestyrelsen har blandt andet indflydelse på forældresamarbejdet og klassesammensætningen. Desuden skal skolebestyrelsen godkende skolens budget og godkende skolens ordensregler.

  Læs mere om hvad en skolebestyrelse er og om skolebestyrelsens arbejde på aarhus.dk

  Kompetencer og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  Fusionsbestyrelsen

  Referater fra bestyrelsesmøde om fusionen.

  2019-2020

  Tovshøjskolen

  Referater fra før fusionen med Ellekærskolen.

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Vi mødes cirka en gang om måneden og deltager også i dialogmøder med politikere og andre fælles møder hvor bestyrelsen er inviteret med.

  Forældrerepræsentanter

  Forældrerepræsentant

  Fadowso Mahamed

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Maryan Hayir

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Bo Kjellerup

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Katrine B. Thygesen

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Amaal Mohamud

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Shamso Muqtar Wardere

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Fatuma Omar Mohamud

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Medarbejderrepræsentanter

  Medarbejderrepræsentant

  Anne-Christine Rahbæk

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Lars Kammer

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Ledelsesrepræsentanter

  Udskolingsleder (7.-9.klasse almen og special)

  Lene Schmidt-Sørensen

  Viceskoleleder

  Skoleleder

  Helle Mønster

  Andre

  Get2Sport

  Thorbjørn Juhl Ovedal

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Boligsocial chef, Brabrand Boligforening

  Louise Buch Viftrup

  Skolebestyrelsen på Ellehøjskolen

  Sidst opdateret: 3. marts 2024